مسئول کتابخانه بنت الهدی از برگزاری مسابقه نقاشی با موضوع دوست من کتاب در کتابخانه عمومی بنت الهدی صدر خبر داد

درخواست حذف این مطلب

به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه های عمومی شهرستان قوچان ,  مسابقه نقاشی با موضوع دوست من کتاب  ،در کتابخانه عمومی بنت الهدی  صدر،توسط خانم مریم السادات ارجمندی مسئول  این کتابخانه برگزار گردید.

مریم السادات ارجمندی  درباره این مسابقه  بیان کرد هدف از برگزاری اینگونه برنامه ها آشنایی ک ن با محیط کتابخانه و کتاب و ایجاد حس همکاری بین ک ن و رقابت سالم بین آنهاست

 

گفتنی است :شرکت کنندگان در این برنامه نقاشی خود را با موضوع دوست من کتاب به تصویر کشیدند و به تمامی شرکت کنندگان در مسابقه نقاشی جوایزی اهدا شد.

برندگان کتابخانه ای هشتمین دوره کتابخوانی جشنواره رضوی کتابخانه عمومی (ره) قوچان جوایز خود را دریافت نمودند

درخواست حذف این مطلب

به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه های عمومی شهرستان قوچان ، مراسم جشن هشتمین دوره  جشنواره کتابخوانی رضوی در سطح کتابخانه ای ،  روز پنج شنبه ۱5 آذر ماه با اهدای جوایز برگزیدگان، در کتابخانه عمومی (ره ) قوچان برگزار شد.

فاطمه خجسته ، مسئول کتابخانه عمومی (ره) گفت : برای اهدای جوایز برندگان کتابخانه ای هشتمین دوره جشنواره رضوی , جشنی در کتابخانه برگزار گردید و توسط آقای حسین دلاور , رئیس محترم کمیسیون فرهنگی  شورای ی شهر قوچان,و حاج آقای محمد زاده مسئول محترم امور فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد ی شهرستان قوچان ,برندگان کتابخانه ای هشتمین دوره جشنواره رضوی مورد تقدیر قرار گرفتنند.

حال خوش خواندن در کتابخانه های عمومی شهرستان قوچان در آ ین روز از هفته کتاب

درخواست حذف این مطلب

به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه های عمومی شهرستان قوچان ، انجام فعالیتهای فرهنگی در آ ین روز هفته کتاب همچنان ادامه یافت .

بازدید مجلس و فرماندار شهرستان قوچان از کتابخانه تازه تاسیس آیت الله عطاردی قوچان

مجلس شهرستان قوچان جناب آقای هادی شوشتری و فرماندار محترم شهرستان جناب آقای رجائی نیا  از کتابخانه عمومی آیت الله عطاردی  بازدید د.ایشان ضمن  تبریک هفته کتاب و تقدیر از خدمات کتابخانه های عمومی شهرستان قول همکاری برای تهیه کتاب برای این کتابخانه تازه تاسیس دادند.

پا ازی باغ بهشت با طعم کتاب

با همکاری اداره کتابخانه های عمومی شهرستان قوچان و اداره آموزش و پرورش و اداره محیط زیست ،باغ بهشت پا ازی و زباله ها در از دامن طبیعت پا ازی شد .در حاشیه این برنامه تعدادی کتاب به مشارکت کنندگان اهدا شد.

        

زنگ کتاب و کتابخوانی در هفته کتاب در دبیرستان شهید جابریان

درخواست حذف این مطلب

به مناسبت هفته کتاب برنامه زنگ کتاب و کتابخوانی با همکاری اداره کتابخانه های عمومی و اداره آموزش و پرورش و با حضور محترم و فرماندار محترم  در دبیرستان شهید جابراین انجام پذیرفت.حال خوش خواندن در کتابخانه های عمومی شهرستان قوچان در آ ین روز از هفته کتاب

درخواست حذف این مطلب
به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه های عمومی شهرستان قوچان ، انجام فعالیتهای فرهنگی در آ ین روز هفته کتاب همچنان ادامه یافت .

بازدید مجلس و فرماندار شهرستان قوچان از کتابخانه تازه تاسیس آیت الله عطاردی قوچان

مجلس شهرستان قوچان جناب آقای هادی شوشتری و فرماندار محترم شهرستان جناب آقای رجائی نیا  از کتابخانه عمومی آیت الله عطاردی  بازدید د.ایشان ضمن  تبریک هفته کتاب و تقدیر از خدمات کتابخانه های عمومی شهرستان قول همکاری برای تهیه کتاب برای این کتابخانه تازه تاسیس دادند.

پا ازی باغ بهشت با طعم کتاب

با همکاری اداره کتابخانه های عمومی شهرستان قوچان و اداره آموزش و پرورش و اداره محیط زیست ،باغ بهشت پا ازی و زباله ها در از دامن طبیعت پا ازی شد .در حاشیه این برنامه تعدادی کتاب به مشارکت کنندگان اهدا شد.

        

برگزاری جلسه شاهنامه خوانی در کتابخانه بنت الهدی صدر

درخواست حذف این مطلب

به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه های عمومی شهرستان قوچان برگزاری جلسه شاهنامه خوانی ،در کتابخانه عمومی بنت الهدی صدر ،توسط خانم مریم السادات ارجمندی مسئول این کتابخانه  برگزار گردید.

مریم السادات ارجمندی  درباره این جلسه بیان کرد : شاهنامه خوانی کودک با هدف ترغیب ک ن و نوجوانان به مطالعه شاهنامه،آشنایی با داستان کهن و ارج نهادن به شعر پارسی در کتابخانه برگزار شد.

گفتنی است :اولین جلسه شاهنامه خوانی کتابخانه بنت الهدی صدر در نیمه دوم سال ،با شعر خوانی و نقاشی از داستان های شاهنامه توسط اعضای کتابخانه به کار خود پایان داد.

 

بازدید پیش دبستانی بعثت از کتابخانه عمومی آیت اله عطاردی

درخواست حذف این مطلببه گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه های عمومی شهرستان قوچان، طی یک بازدید یک ساعته ک ن پیش دبستانی  بعثت با محیط کتابخانه آشنا شدند و همگی به عضویت کتابخانه درآمدند و همچنین زمانی را به کشیدن نقاشی در کتابخانه گذراندند.

علی آبادی کتابدار کتابخانه عمومی آیت اله عطاردی قوچانی شهرستان قوچان گفت : اعضای دسال با شور و شعف به کشیدن نقاشی در بخش کودک پرداختند تا اولین تجربه خوشایند خود را در کتابخانه به ذهن بسپارند تا بتوانند دوستی خود را با کتاب ,کتابخوانی و کتابخانه تا همیشه ادامه دهند.

نشست کتابخانه ای کتابخانه بنت الهدی

درخواست حذف این مطلب

به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه های عمومی شهرستان قوچان ,  نشست کتابخوان کتابخانه ای ،در کتابخانه عمومی بنت الهدی  صدر،توسط خانم مریم السادات ارجمندی مسئول  این کتابخانه برگزار گردید.

مریم السادات ارجمندی  درباره این نشست بیان کرد :جمعی از ک ن با شور و شادی  بسیار از برنامه کتابخانه ای استقبال د و کتاب انتخ خود را برای سایرین معرفی نمودند کتابهای معرفی شده توسط ک ن به صورت ذیل می باشد

 

"اثر گلخانه ای " نوشته ایلین تامسون /ارائه توسط عباس مجیدی

"ماجراهای تام سایر" مارک تواین/ارائه توسط :علی غلامحسینی  

"حضرت علی بن محمد(هادی)" نوشته  وحیدی صدر/ ارائه توسط مهدی نصرتی

"الیور تویست" نوشته چا دیکنز/ارائه توسط علی حسینی پور

"جنگ های " نوشته صفا ی/ ارائه توسط حسین باذوق

"اثرات باران اسیدی " نوشته ربکا کی اکانر  / ارائه توسط علی اصغر طیبی

نقد و بررسی کتاب در حسرت آ ین دیدار با حضور نویسنده کتاب سرکارخانم سهیلاجوکار در کتابخانه ت باجگیران

درخواست حذف این مطلب


به همت مسئول کتابخانه ت باجگیران آقای حیدری  

نقد و بررسی کتاب در حسرت آ ین دیدار با موضوع زندگی شهید عباس خوش سیما با حضور بخشدار محترم باجگیران جناب آقای جوادی و تعدادی از  اعضا کتابخانه و مدیر مدرسه شهید سلطانیان باجگیران در کتابخانه ت باجگیران برگزار شد.
برنامه های هفته کتاب کتابخانه آیت الله عطاردی به روایت تصویر

درخواست حذف این مطلب
بازدید مهدکودک لبخند آرش و برگزاری مسابقه نقاشی در حاشیه این بازدیدبرگزاری مسابقه نقاشی با موضوع کتاب 
برگزاری نشست کتابخوان مدرسه ای در مدرسه جواد صبری
ب ایی میز اهدا کتاب در کتابخانه

اهدا کتاب کمک درسی به مبلغ 5000000 ریال از طرف نمایندگی کانون با تلاش و پیگیری خانم علی آیادی
حضور در مدارس و معرفی کتابخانه های عمومی و خدمات آن

برگزاری نشست هم شی کتابداران روستایی و کتابداران کتابخانه های عمومی در کتابخانه آیت الله عطاردی

درخواست حذف این مطلب
به گزارش روابط عمومی کتابخانه های عمومی ،با حضور کتابداران روستایی جلسه هم شی  کتابداران در کتابخانه آیت الله عطاردی برگزار گردید،در این جلسه کتابدران ضمن  ارائه برنامه های خود در کتابخانه هایشان به بحث و گفتگو پیرامون خدمات کتابخانه و را ارهای بهبود کیفیت خدمات کتابخانه های عمومی پرداختند.

با همت آقای حیدری سه نشست کتابخوان مدرسه ای در مدارس روستایی باجگیران برگزار شد.

درخواست حذف این مطلب

نشست کتابخوان مدرسه ای ،مدرسه عشایری شهید نیکویی روستای قاچکانلو

نشست مدرسه ای در مدرسه شهید حسین زاده روستای قلی


برنامه های هفته کتاب کتابخانه (ره)

درخواست حذف این مطلب

حال خوش خواندن در کتابخانه های عمومی شهرستان قوچان در آ ین روز از هفته کتاب

درخواست حذف این مطلب
به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه های عمومی شهرستان قوچان ، انجام فعالیتهای فرهنگی در آ ین روز هفته کتاب همچنان ادامه یافت .

بازدید مجلس و فرماندار شهرستان قوچان از کتابخانه تازه تاسیس آیت الله عطاردی قوچان

مجلس شهرستان قوچان جناب آقای هادی شوشتری و فرماندار محترم شهرستان جناب آقای رجائی نیا  از کتابخانه عمومی آیت الله عطاردی  بازدید د.ایشان ضمن  تبریک هفته کتاب و تقدیر از خدمات کتابخانه های عمومی شهرستان قول همکاری برای تهیه کتاب برای این کتابخانه تازه تاسیس دادند.

پا ازی باغ بهشت با طعم کتاب

با همکاری اداره کتابخانه های عمومی شهرستان قوچان و اداره آموزش و پرورش و اداره محیط زیست ،باغ بهشت پا ازی و زباله ها در از دامن طبیعت پا ازی شد .در حاشیه این برنامه تعدادی کتاب به مشارکت کنندگان اهدا شد.


        

تفکر فلسفی درمدرسه ابت ارغوان قوچان اجرا شد .

درخواست حذف این مطلب

به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه های عمومی شهرستان قوچان،روز 27 آبان راس ساعت 11 صبح همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی، مینو رمضانیان-کتابدار کتابخانه (ره) قوچان، در مدرسه ابت دخترانه ارغوان حاضرشد.

هدف از این حضور، همخوانی و اجرای تفکر فلسفی به صورت عملی پیرامون کتاب «در برابر باد می ایستم» نوشته ویکی کاب از نشر کانون پرورش فکری ک ن و نوجوانان با دانش آموزان بود .

پس از جمع خوانی کتاب، به دانش آموزان فرصت کافی جهت فکر در باره مباحث کتاب داده شد . با بهره گیری از شه های دانش آموزان، بحث و گفتگو ادامه یافت تا همه نظر و عقیده خود را درباره موضوع مورد بحث بیان کنند. سوالاتی که مرتبط با مفاهیم داستان بود، ابتدا توسط دانش آموزان مفهوم سازی شد وهر دانش آموز تعریفی درباره مفهوم مورد نظر در کلاس ارائه داد.

برای تحریک و برانگیختن دانش آموزان شرکت کننده در دوره ، دانش آموزانی که شه ها، افکار و نظرات خود را عمیق تر و با دید وسیع تر بیـان می د و سوالاتی متفاوت، با دلیل و تمثیل مطرح می ساختند مورد تشویق قرار می گرفتند .

مبحث کتاب پیرامون باد بود و در پایان با ارائه کار عملی «ساختن فرفره» دانش آموزان در حیاط مدرسه به تفریح پرداختند .


به مناسبت هفته کتاب برنامه متنوع فرهنگی در مصلی قوچان اجرا گردید.

درخواست حذف این مطلب

به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه های عمومی شهرستان قوچان ، شهرستان قوچان جناب آقای

 حجت ال دستجردی در مراسم در سخنان خود در خطبه دوم، به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی ،از فعالیتهای فرهنگی اداره کتابخانه عمومی شهرستان قوچان و کتابداران تشکر و قدردانی و از مردم دعوت د تا در کتابخانه های عمومی شهرستان حضور یابند و مطالعه را فراموش نکنند وی همجنین  خیرین را به کمک در امور کتابخانه ها تشویق  نمود.

ایشان  در ادامه فرمودند : کتابخوانی  می تواند شعور و دمندی را در جامعه پیاده کند، امید است اداره کتابخانه ها ی عمومی شهرستان قوچان همچون گذشته فعالیتهای خود را برای کتاب خوان مردم ادامه دهند .


به همت رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان قوچان سر کار خانم قاسمی و مسئول کتابخانه (ره) ، خانم فاطمه خجسته  در حاشیه مراسم معنوی برنامه های متنوعی برگزار گردید،از جمله این برنامه ها برگزاری  نمایشگاه کارتن کتاب ،تقدیر از دو تن ازبرگزیدگان استانی جشنواره کتابخوانی رضوی ،آقای ایمان ابراهیمی و روح الله مهدیان در این مراسم و  اهدا  بیش از 250 نسخه کتاب جیبی از کتابهای انتشارات آستان قدس رضوی نوشته آقای جواد محدثی نیز از  برنامه دیگری بود که در مراسم   اجرا گردید، سه عنوان کتاب نیز توسط ستاد در بین خطبه ها ی معرفی گردید.


برنامه های هفته کتاب ،کتابخانه بنت الهدی به روایت تصویر

درخواست حذف این مطلب

برگزاری کارگاه کاردستی

بازدید مدارس از کتابخانهمسابقه بهترین جمله درباره کتاب

حضور در مدرسه دانش و معرفی کتابخانه ها و خدمات آنها

قصه گویی نویسنده قوچانی جناب آقای میری در کتابخانه برای ک ن و تقدیر از ایشان 

برگزاری جلسه قصه گویی در کتابخانه عمومی آقا

درخواست حذف این مطلب

به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه های عمومی قوچان ,جلسه قصه گویی برای ک ن در کتابخانه آقا برگزار گردید.

حمیدرضا قنبری, مسئول کتابخانه آقا   ضمن بیان مطلب فوق ادامه داد به مناسبت هفته کتاب جلسه قصه گویی در کتابخانه عمومی آقا برگزار گردید.در این جلسه کتاب قصه بزرگترین شغل دنیا  اثر هریت زیفرت توسط حمیدرضاقنبری مسئول کتابخانه برای ک ن خوانده شد،پس از پایان قصه خوانی با توجه به اینکه تعداد ک ن شرکت کننده ده نفر بود کتاب به ده صفحه  تقسیم و هریک از ک ن یک صفحه را با توجه با تصاویر با زبان ک نه برای دوستانشان روایت د.

 

 

برگزاری حلقه کندوکاو در کانون پرورش فکری ک ن و نوجوانان

درخواست حذف این مطلب

جلسه حلقه کندوکاو و تفکر فلسفی در کانون پرورش فکری ک ن و نوجوانان

به مناسبت هفته کتاب رییس اداره کتابخانه های عمومی در جلسه شورای اداری ارائه گزارش دادند

درخواست حذف این مطلب


به مناسبت هفته کتاب در جلسه شورای اداری شهرستان خانم قاسمی رییس محترم اداره کتابخانه های عمومی به ارائه گزارش وضعیت کتابخانه های عمومی شهرستان پرداختند.تشکیل حلقه کندوکاو و تفکر فلسفی در کتابخانه عمومی آیت الله آقا قوچانی(ره)

درخواست حذف این مطلب

به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی

در این برنامه فرهنگی بعد از خواندن کتاب داستان پسر عصبانی توسط مسئول کتابخانه برای  تعداد ده نفر از دانش آموزان دختر و پسر  کلاس چهارم و پنجم دبستان به بحث و تفکر درباره داستان و زندگی واقعی دانش آموزان پرداخته شد .تعدادی ازسوالاتی که در این حلقه مطرح شد شامل این بود که آیا کار شخصیت اصلی داستان درست بود؟آیا برای شما اتفاق مشابهی افتاده است؟ بهترین و درست ترین کار در چنین مواقعی چیست؟به نظرتان کار دوستتان درست بوده است؟زمانی که عصبانی هستیم باید چیکار کنیم و...

برنامه های هفته ملی کودک در کتابخانه عمومی آیت الله عطاردی

درخواست حذف این مطلب

 

حضور دانش آموزان مدرسه بنفشه در بخش کودک این کتابخانه

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان برگزار گردید

درخواست حذف این مطلب

  

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان با حضور فرماندار جدید و کلیه اعضای محترم انجمن در محل فرمانداری برگزار گردید. در این جلسه که پنجشنبه مورخ 97/08/3 برگزار گردید گزارشی از وضعیت کتابخانه های عمومی شهرستان و چشم اندازها و برنامه های آتی به بحث و بررسی گذاشته شد.

جلسه انجمن کتابخانه عمومی بخش باجگیران برگزار گردید.

درخواست حذف این مطلب

جلسه انجمن بخش باجگیران با حضور بخشدار محترم و مسئولین بخش باجگیران روز یکشنبه مورخ 97/8/6 در محل بخشداری باجگیران برگزار گردید.

برگزاری مسابقه کتابخوانی با همکاری ستاد شهرستان

درخواست حذف این مطلب


به مناسبت سالروز  اقامه اولین در کشور در سال 58 در تاریخ 5 مردادماه ، با همکاری ستاد شهرستان  و اداره کتابخانه های عمومی مسابقه کتابخوانی از کتاب عبادت و نوشته آقای جواد محدثی برگزار گردید . در این برنامه تعداد  5000برگه مسابقه چاپ و به همراه 80 عنوان کتاب در میان گزاران  در تاریخ 5 مردادماه توزیع گردید.