havenhurst  

درخواست حذف این مطلب
2016andrew c. erinداستان :داستان در باره آپارتمانیست  که نانش به شکل عجیبی گم می شوندو  زنی  تازه وارد در پی گم شدن آشنایش ، یکی از این آپارتمانها را  کرایه می   کند و متوجه می شود که در بین دیوار این آپارتمان پناهگاه ها , اتاقهای شکنجه و راهروهایی  مخفی زیادی وجود داردکه قاتلهایی دیوانه در آنجا زندگی می کنند و   باعث   گم شدن نین این آپارتمان می شوند.... [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

havenhurst  

درخواست حذف این مطلب
2016andrew c. erinداستان :داستان در باره آپارتمانیست  که نانش به شکل عجیبی گم می شوندو  زنی  تازه وارد در پی گم شدن آشنایش ، یکی از این آپارتمانها را  کرایه می   کند و متوجه می شود که در بین دیوار این آپارتمان پناهگاه ها , اتاقهای شکنجه و راهروهایی  مخفی زیادی وجود داردکه قاتلهایی دیوانه در آنجا زندگی می کنند و   باعث   گم شدن نین این آپارتمان می شوند.... نگاه کلی داستان که  نخ نما و تکراری است   های زیادی در باره این موضوع

ادامه مطلب