جلسه جمع خوانی کتاب مهمان اسان در کتابخانه عمومی بنت الهدی صدر

درخواست حذف این مطلب

کتاب مهمان اسان از کتب نهمین دوره جشنواره رضوی در کتابخانه عمومی بنت الهدی صدر جمع خوانی شد.