مراسم تجلیل از فعالان عرصه کتاب در سال 96

درخواست حذف این مطلببه همت اداره کتابخانه های عمومی، اداره فرهنگ و ارشاد ی ، بنیاد شهید و آموزش و پرورش از فعالان عرصه فرهنگ تقدیر و تشکر شد.