جلسه ریاست محترم انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان با خیرین

درخواست حذف این مطلب

به همت رئیس محترم اداره کتابخانه های عمومی شهرستان قوچان سرکار خانم قاسمی  جلسه ای با حضور جناب آقای قامتی فرماندار و   ریاست محترم انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان و نیز جناب آقای حجت ال سبزیان مدیرکل محترم کتابخانه های عمومی استان و همراهی شهردار محترم و نائب رئیس شورای ی شهر  در محل خیریه قوچانیهای مقیم مشهد تشکیل گردید. در این جلسه که با حضور بیست تن از خیرین قوچانی مقیم مشهد از جمله جناب آقای جابانی، جوانبخت، آقای بلوریان، آقای اسماعیل پور و بزرگواران دیگری تشکیل گردید دورنمای وضعیت کتابخانه های عمومی شهرستان و نیاز به حضور خیرین در این حوزه تشریح شد. در این دیدار که به دلیل فرصت حضور اندک  مقرر شد که جلسه دیگری با حضور کلیه اعضای انجمن مجددا در محل خیریه تشکیل و برنامه های کتابخانه های عمومی شهرستان پیگیری گردد. در پایان این دیدار از فرماندار محترم توسط جناب آقای جابانی با اهدای لوح تقدیر به دلیل انتخاب ایشان به عنوان فرماندار برتر تقدیر گردید.