جمع خوانی به مناسبت نیمه شعبان و هفته معلم در کتابخانه بنت الهدی صدر

درخواست حذف این مطلب

به همت مسئول محترم کتابخانه سرکار خانم خجسته برنامه جمع خوانی از کتاب  مردی که خواهد آمد با حضور اعضای کتابخانه برگزار گردید.

این برنامه به مناسبت نیمه شعبان در کتابخانه برگزار گردید.