دیدار صمیمانه با مدیر محترم دبیرستان نمونه حضرت معصومه(س)

درخواست حذف این مطلب

به مناسبت هفته معلم و درراستای تجلیل از مقام معلم ریاست اداره با مدیر محترم دبیرستان حضرت معصومه(س) از نزدیک دیدار وگفتگو نمودند. این دبیرستان با دارابودن کتابخانه ای با 6000 عنوان کتاب اقدامات شایسته ای در راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی داشته اند.