شاداب سازی بخش کودک کتابخانه ت باجگیران

درخواست حذف این مطلب

به همت مسئول محترم کتابخانه ت باجگیران آقای حمیدرضا حیدری، بخش کودک این کتابخانه شاداب سازی و رنگ آمیزی گردید.

حمیدرضا حیدری با تکیه بر خلاقیت شخصی و با صرف هزینه بسیار اندک این بخش را برای ک ن بخش باجگیران زیباسازی نمود.