برگزاری نمایشگاه کتاب

درخواست حذف این مطلب

به همت کتابدار محترم کتابخانه بنت الهدی سرکارخانم علی آبادی نمایشگاه کتاب به مناسبت شهادت علی(ع) در کتابخانه عمومی بنت الهدی صدر برگزار شد.