بازدید فرماندار محترم از کتابخانه مرکزی و اهدای کتاب به ن نایان

درخواست حذف این مطلب

در اقدامی شایسته فرماندار محترم  و رئیس انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان از کتابخانه مرکزی شهرستان بازدید نمودند و در حاشیه این بازدید به جامعه ن نایان شهرستان 6 جلد قرآن نفیس به خط بریل به این گروه اهدا نمودند. این برنامه با حضور فرماندار محترم، ریاست محترم اداره بهزیستی، ریاست اداره کتابخانه های عمومی و جمعی از ن نایان شهرستان انجام شد. همچنین جناب آقای فرماندار از کتابهای  مجموعه فرمانداری نیز تعدادی به کتابخانه عمومی اهدا نمودند.