برگزاری مسابقه کتابخوانی با همکاری ستاد شهرستان

درخواست حذف این مطلب


به مناسبت سالروز  اقامه اولین در کشور در سال 58 در تاریخ 5 مردادماه ، با همکاری ستاد شهرستان  و اداره کتابخانه های عمومی مسابقه کتابخوانی از کتاب عبادت و نوشته آقای جواد محدثی برگزار گردید . در این برنامه تعداد  5000برگه مسابقه چاپ و به همراه 80 عنوان کتاب در میان گزاران  در تاریخ 5 مردادماه توزیع گردید.